Τα εκθέματα του μουσείου φωτίζουν ένα από τα πρόσωπα του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Τα αντικείμενα  βοηθούν τους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με τη ζωή εκείνων των ανθρώπων. Η γνωριμία γίνεται μέσα από την αγγειοπλαστική της εποχής εκείνης. Ένα διαθεματικά διαμορφωμένο πρόγραμμα μουσειακής αγωγής συνεισφέρει σε αυτό.

Οι στόχοι

 

 

 

 

 

 

Οι  δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι δεξιότητες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει τρεις βασικούς στόχους. Αρχικά παρουσιάζει μέρος των εκθεμάτων του Μουσείου. Στη συνέχεια προσφέρει στον εκπαιδευτικό ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα μουσειακής αγωγής για να προετοιμάσει  τους μαθητές για μια αποτελεσματική επίσκεψη στο χώρο του Μουσείου. Και τρίτον, με τις πληροφορίες που προσφέρει, απευθύνεται σε όποιον θέλει να έχει μια αποδοτική επίσκεψη στο Μουσείο.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες αναφέρονται κυρίως στα αντικείμενα των Αιθουσών 1 και 4, οι οποίες περιλαμβάνουν αγγεία από την τελευταία περίοδο της Εποχής του Χαλκού. Μελετώντας αυτά, προκύπτουν πληροφορίες για τις βασικές δραστηριότητες των Μυκηναίων στο εμπόριο, στη θρησκεία, στις τέχνες, στην τεχνολογία, στη διατροφή. Οι μαθητές περιηγούνται στο Μουσείο εφοδιασμένοι με εργασίες:

Οι εργασίες αναπτύσσουν  δεξιότητες παρατήρησης, ανακάλυψης, ζωγραφικής, υπολογισμού, συλλογικής εργασίας και καλλιεργούν το διάλογο και την κριτική σκέψη.

                                                                                          ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011