Το κτήριο του Μουσείου βρίσκεται στο φημισμένο αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Ο "θησαυρός" των τάφων βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. Τα εκθέματα του Μουσείου φωτίζουν την καθημερινή ζωή των Μυκηναίων και δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ταξιδέψει εκατοντάδες χρόνια πριν. Οι δραστηριότητες ολοκληρώνουν επιτυχημένα την ξενάγηση στο Μουσείο.

Εργασίες προετοιμασίας 

Η προετοιμασία είναι αναγκαία για να έχουν οι μαθητές βασικές πληροφορίες για τα εκθέματα, να αυξήσει το ενδιαφέρον τους κατά την επίσκεψη και να ενεργοποιήσει την προσοχή τους κατά την περιήγηση.

 

Εργασίες

κατά την επίσκεψη

Οι αίθουσες του Μουσείου είναι ευρύχωρες και οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν τα Φύλλα Εργασίας χωρίς να ενοχλούν ή να ενοχλούνται.

Η συζήτηση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του Μουσείου.

Οι εργασίες του προγράμματος αναφέρονται στις Αίθουσες 1 & 4. 

Εργασίες εμπέδωσης 

Μετά την επίσκεψη στο χώρο του σχολείου προτείνονται ευχάριστες εργασίες που επεκτείνουν  και σταθεροποιούν τη γνώση .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011-2020