Δραστηριότητες προετοιμασίας

     Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

 • Βρες στον άτλαντα την περιοχή που βρίσκονται οι Μυκήνες. 
 •  
 • Βρες εικόνες και πληροφορίες, που παρουσιάζουν τη ζωή των Μυκηναίων
 •  
 • Γνώρισε τα αγγεία του Μουσείου
 •  
 • Γνώρισε τα ελληνικά αγγεία: την ονομασία, τη χρήση, την περιγραφή τους
 •  
 • Αντιστοίχισε τα αγγεία του μουσείου με το όνομά τους
 •  
 • Συζήτησε για τη διακόσμηση των αγγείων του μουσείου
 •  
 • Τα αγγεία αποδεικνύουν πτυχές της ζωής των ανθρώπων. Πότε αυτά χρησιμοποιούνταν; Ποια ήταν η χρήση τους; Τα πήλινα αγγεία είναι ανθεκτικά και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνταν και στο εμπόριο
 •  
 • Αντιστοίχισε αγγεία των αρχαίων χρόνων με σημερινά με κριτήριο την κοινή χρήση τους

 

 

 

 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011