Αγγειοπλαστική

Τα περισσότερα αγγεία που εκτίθενται στο Μουσείο των Μυκηνών ανήκουν στα Μυκηναϊκά και στα Πρωτογεωμετρικά χρόνια. Πολλές εικόνες που περιγράφονται στα έπη του Ομήρου επιβεβαιώνονται από τις παραστάσεις των αγγείων, που βρίσκονται εδώ.  Η επιβεβαίωση των πηγών που αναφέρουν τους Μυκηναίους ως κραταιό "λαό της θάλασσας" γίνεται χειροπιαστή από την εύρεση αγγείων στο χώρο των Μυκηνών από διάφορα μέρη της Μεσογείου.

                                                                                                                                                                                                                                              ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011