Το μουσείο

Πριν προχωρήσεις στο πρόγραμμα

μάθε για τη ζωή των Μυκηναίων εδώ

Το

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 

Γενικοί στόχοι

                                                                                                                                                                                                                               ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011- -2020