Το Μουσείο των Μυκηνών φιλοξενεί δείγματα αγγειοπλαστική κυρίως από τα Μυκηναϊκά χρόνια και την Γεωμετρική περίοδο. Αγγεία μικρά και μεγάλα, διακοσμημένα ή όχι, υψηλής ποιότητας ή απλά συνθέτουν την εικόνα της ζωής των Μυκηνών.

Τα εκθέματα φυλάσσονται σε γυάλινες προθήκες. Στο κάτω μέρος κάθε προθήκης δίνονται πληροφορίες για κάθε έκθεμα με μαύρα στοιχεία.

Η έκθεση έχει 4 αίθουσες. Στο χώρο της εισόδου δεσπόζει μια μακέτα του αρχαιολογικού χώρου και οι φωτογραφίες στους τοίχους της δείχνουν την εξέλιξη των ανασκαφών.

Στην α΄ αίθουσα φιλοξενούνται αγγεία από τα Μυκηναϊκά και τα Πρωρογεωμετρικά χρόνια, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στις ανταλλαγές προϊόντων, στις θρησκευτικές τελετές, στις οικιακές εργασίες. 'Ενας κατηφορικός διάδρομος οδηγεί σε χαμηλότερου επιπέδου αίθουσες.

Στο κέντρο της β΄αίθουσας υπάρχει προθήκη με  αντίγραφα των χρυσών ευρημάτων από τους τάφους της μυκηναϊκής ακρόπολης. Γύρω στην αίθουσα εκτίθενται αντικείμενα που καθρεπτίζουν την ιστορική αλλά και την καθημερινή ζωή των Μυκηναίων. Η ίδια θεμετολογία κυριαρχεί και στην γ΄αίθουσα.

Στην τελευταία αίθουσα εκτίθενται μοναδικά αντικείμενα, που πληροφορούν για τις εκδηλώσεις των Μυκηνών και την έκταση της επέκτασης του εμπορίου. 

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011