Δραστηριότητες κατά την επίσκεψη

     Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

  • Αρχικά ο εκπαιδευτικός ξεναγεί τους μαθητές στην αίθουσα 1 για να ανανεώσει τις γνώσεις των μαθητών και στη συνέχεια τους μοιράζει τα Φύλλα Εργασίας.
  •  
  • Κάθε δραστηριότητα ενισχύει την  παρατηρητικότητα και τη κριτική σκέψη.
  •  
  • Ο εκπαιδευτικός επιλέγει όποια εργασία εστιάζει στα σημεία που θέλει. 
  •  
  • Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές του τον τρόπο συμπλήρωσης των Φύλλων Εργασίας, τα σημεία άντλησης των πληροφοριών και το στόχο της επίσκεψης.
  •  
  • Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ατομικά, σε δυάδες ή σε ομάδες.

 

Αντιστοίχισε το αγγείο, με την ονομασία και το σχήμα (Φύλλο Εργασίας 6).

 

Κατέγραψε πληροφορίες, που βρίσκεις στο μουσείο, για τον ψευδόστομο αμφορέα (Φύλλο Εργασίας 7). 

 

Παρατήρησε τη διακόσμηση των αγγείων και ζωγράφισε μυκηναϊκά μοτίβα και γεωμετρικά σχήματα (Φύλλο Εργασίας 8).

 

Συντηρημένα αγγεία (Φύλλα Εργασίας 9).

 

 

Στην Αίθουσα 9 αναζήτησε αγγεία από άλλες περιοχές (Φύλλα Εργασίας 10).

 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011