Το θεωρητικό πλαίσιο που παρατίθεται εξηγεί τη φιλοσοφία του προγράμματος και κατευθύνει τον ενήλικα (εκπαιδευτικό ή γονέα) να αξιοποιήσει τις προτεινόμενες δραστηριότητες.

                                                                                                                                                                                                                                           ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011